Klättring i Mälardalen

399 kr

Boken täcker repklättringen i länen Uppsala, Västmanland och Södermanland. Från Stockholm tar det 1-2 timmar att köra till alla berg. Det finns hundratals bultade och kilsäkrade leder i alla grader. Boken innehåller omkring 40 berg, från Uppsala i norr till det kända Tunabergsområdet i söder.

Klipporna beskrivs med kartor, köranvisningar, bilder, topos och leder. En stor del av boken berättar om klättringens historia i de olika områdena, inklusive många bilder från förr.

På den här sidan kommer du i framtiden att kunna ladda ned ett supplement till boken.

Kategori:

Beskrivning

Pris

399 kr

Fraktkostnad

40 kr (Sverige)
80 kr (Övriga länder)

Kontakta författaren om du får problem med att genomföra beställningen

Utgiven

2019

Antal sidor

294 (färg)

Format

A5 (liggande)

Språk

Svenska och engelska (förutom ledbeskrivningar, som endast finns på svenska)

Berg

Fjärdhundra, Predikstolen, Åland, Hultberget, Tumbo, Morrarö, Ärja, Uggelberget, Simonsberget, Bistaberget, Bjurviksberget, Loberget m fl

Återförsäljare

Om du är återförsäljare, kontakta författaren och be om en offert

Projektet ”Klättring i Mälardalen”

Boken är delvis finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet har gått ut på att producera en guidebok över klättring i Mälardalen samt skapa en hemsida för marknadsföring av boken.

Allmänna mål med projektet är att bidra till ett aktivt friluftsliv, informera om accessbegränsningar p g a exempelvis naturreservat och fågelskydd, bidra till de friluftspolitiska målen och att kulturhistoriskt värdefull miljö får besök, samt främja lokalt företagande och en levande landsbygd.

Konkreta mål är att ge klättrare utförlig information om klätterberg, leder, svårighetsgrad och annat relaterat till platserna, vilket kan göra att intresset och tillgängligheten för klättring (i framför allt Södermanlands län) ökar.