Klättring i Mälardalen

Boken är en fortsättning på “Klättring i Södermanland” men  täcker ett mer än dubbelt så stort område. I boken beskrivs repklättringen i länen Uppsala, Västmanland och Södermanland. Från Stockholm tar det 1-2 timmar att köra till alla berg. Produktionen pågår och utgivning väntas ske i början av 2019.

Artikelnr: 002 Kategori:

Beskrivning

Pris

Går ännu ej att beställa

Beräknad utgivning

Våren 2019

Antal sidor

ca 300 (färg)

Format

A5 (liggande)

Språk

Svenska och engelska

Berg

Fjärdhundra, Predikstolen, Åland, Hultberget, Tumbo, Morrarö, Ärja, Uggelberget, Simonsberget, Bistaberget, Bjurviksberget, Loberget m fl

Om du är återförsäljare, kontakta författaren och be om en offert.

Projektet “Klättring i Mälardalen”

Boken är delvis finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet har gått ut på att producera en guidebok över klättring i Mälardalen samt skapa en hemsida för marknadsföring av boken.

Allmänna mål med projektet är att bidra till ett aktivt friluftsliv, informera om accessbegränsningar p g a exempelvis naturreservat och fågelskydd, bidra till de friluftspolitiska målen och att kulturhistoriskt värdefull miljö får besök, samt främja lokalt företagande och en levande landsbygd.

Konkreta mål är att ge klättrare utförlig information om klätterberg, leder, svårighetsgrad och annat relaterat till platserna, vilket kan göra att intresset och tillgängligheten för klättring (i framför allt Södermanlands län) ökar.