Bultning & utveckling

Klättring kan vara en riskfylld sport. Vi har gedigen erfarenhet i att renovera gamla klätterklippor, bulta om gamla leder, utveckla nya klätterområden och diskutera accessfrågor med markägare och myndigheter.

Vi har utfört flera projekt i Sverige då hela berg har renoverats tillsammans med klätterklubbar och med hjälp av bidrag från Riksidrottsförbundet.

Om du vill lära dig att bulta klätterleder kan vi erbjuda dig en kurs. Vi kan också hålla föredrag om accessfrågor, juridiken kring klättring utomhus och hur man går tillväga för att söka bidrag.