Klättring är vårt jobb. Och vår passion.

Guideböcker

Boken är en fortsättning på “Klättring i Södermanland” men täcker ett mer än dubbelt så stort område. I boken beskrivs repklättringen i länen Uppsala, Västmanland och Södermanland.

Läs mer och köp din bok

Bultning & Utveckling

Klättring kan vara en riskfylld sport. Vi har gedigen erfarenhet i att renovera gamla klätterklippor, bulta om gamla leder, utveckla nya klätterområden och diskutera accessfrågor med markägare och myndigheter.

Läs mer om vårt arbete

Medieuppdrag

Behöver du eller ditt företag hjälp från en frilansjournalist som kan klätterscenen i Skandinavien? Hör gärna av dig, oavsett om det är ett längre samarbete eller ett engångsuppdrag.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Ledbygge

Vi har byggt tusentals leder och boulders, både för nybörjare och avancerade klättrare, under det senaste årtiondet. Kontakta oss om det behövs byggas nytt i din klätterhall eller om du vill ha en kurs.

Anlita oss som ledbyggare